Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Bezique

Antal spelare: 2

Antal kort: Man tar två lekar och tar bort alla kort från och med sexorna och neråt.

Given: Varje spelare ska ha 8 kort på handen. Resterande kort läggs i en talong på bordet med baksidan upp. Ett av talongens kort läggs upp till vänster om högen. Det kortet bestämmer vilken färg som är trumf.

Kortens värde: Essen är högst, därefter följer tiorna, sedan kungarna, därefter damerna osv. neråt. Sjuorna är alltså lägst men eftersom det är två lekar så har varje färg två kort av samma valör.

Det här går spelet ut på: Att samla poäng genom att kombinera ihop vissa kort och genom att ta stick med så många värdekort som möjligt.

Spelregler: Under spelets gång får spelarna lägga ut olika kombinationer, som man samlat på sig. För dessa kombinationer eller följder får man poäng efter nedanstående tabell. Trumf-följd 250 poäng, Royalpar 40 poäng, Par 20 poäng, Trumf-sjua 10 poäng, Bezique 40 poäng, Dubbel Bezique 500 poäng, Fyra ess 100 poäng, Fyra kungar 80 poäng, Fyra damer 60 poäng, Fyra knektar 40 poäng.

Under spelets gång kan du också få poäng för vissa kort tagna i sticken. För varje ess och tia, som är tagna i ett stick, får du i 10 poäng. För spelets allra sista stick får du också 10 poäng. Så här spelar ni: Det finns två spelavdelningar i Bezique. l den första gäller att du inte behöver bekänna färg. Vill du så kan du ta med trumf. Första spelavdelningen pågår så länge det finns kort kvar i talongen. Det är nämligen så, att så snart du tagit ett stick, är det din tur att spela ut ett nytt kort, men dessförinnan ska du ha kompletterat din hand med ett kort ur talongen. Din motspelare ska också ta upp ett kort. Så länge som det finns kort kvar i talongen, ska spelarna ha 8 kort på handen. Under den här spelavdelningen har du också möjlighet att lägga ut kombinationer och följder enligt tabellen ovan. Det ska du alltid göra så fort du tagit ett stick, d v s innan du tar upp ett kort ur talongen. Alla stick läggs åt sidan. De har inte någon reell betydelse, men när spelet är slut räknas som tidigare nämnts antalet äss och tior. Men en mycket speciell sak gäller för Bezique. De kort som du lagt ut som följder eller kombinationer på bordet, de får du också lov att spela med, d v s du kan ta stick med dem. De korten räknas nämligen som om de satt på handen. Det gäller därför att löpande skriva upp de poäng du samlar på dig.

Slutspelet: När alla kort i talongen är slut, börjar slutspelet. Då gäller att du måste följa färg, att du alltid måste sticka över om du kan och att du måste spela trumf, när du är renons i den utspelade färgen. Slutspelet börjar med att spelarna tar upp kvarvarande, tidigare utlagda kort och spelar med dem på handen. Och så fortsätter spelet tills alla kort är slutspelade. Sticken har fortfarande inget annat värde än att de kan innehålla tior och ess. Sista sticket är värt 10 poäng. När spelet är färdigt, vidtar poängräkningen. Antingen bestämmer man sig i förväg för att spela t ex fem partier och att därefter lägga ihop de olika partiernas poängsummor, eller så spelar man för att se vem som först får ihop 1 000 poäng.


Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3