Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Priffe

Antal spelare: 4, som 2 och 2 spelar i lag

Antal kort: 52, ingen joker

Given: Alla 52 korten delas ut, vilket innebär att varje spelare har 13 kort.

Kortens värde: Essen är högst, tvåorna lägst. Färgerna har också en rangordning: hjärter, ruter, spader och klöver.

Det här går spelet ut på: Att ta så många stick som möjligt tillsammans med sin medspelare, utom i det s k nollspelet, där det gäller att ta så få stick som möjligt.

Spelregler:

Budgivning: I Priffe sker det en budgivning före själva spelet. Budgivningen är avsevärt enklare och mindre sofistikerad än i Bridge, men samtidigt är den aningen mer komplicerad än i Whist. l Priffes budgivning existerar det sex spelbara bud samt pass.

Detta är de sex olika buden: spel, noll, hjärter, ruter, spader, och klöver. Spel är det högsta budet. Det är också det svåraste att spela hem, eftersom det inte finns någon trumf i det spelet. Noll är det näst högsta budet och innebär att du och din medspelare ska ta så få stick som möjligt. Ingen trumf förstås. Hjärter innebär att man vill spela med hjärter som trumf. Ruter innebär att du vill ha ruter som trumf. Både Spader och Klöver är upplysningsbud och används bara i förhand och andra hand, om spelarna vill upplysa sina medspelare om att de sitter med hyggliga kort, att de har toppkort i ett par färger och att de anser att det skulle vara möjligt att bjuda Spel. Klöver betyder något mindre bra kort än om budet är spader. Pass tar du till när du inte har något speciellt eget att bjuda. Du sitter nöjd och accepterar vad som tidigare bjudits. l budgivningen är det så att närmast följande bud alltid måste vara högre än det tidigare. Eftersom spelarna bara får bjuda var sin gång, betyder det att sista bud, om det inte är pass förstås, blir slutbud och är det som ska spelas. Men skulle spader eller Klöver bli sista bud, då spelar man tvångsnoli, d v s man ser det som om det bjudits rundpass.

Så här vinner ni: Varje stick över 6 stick kallas för ett trick i spel och trumfbud. Varje stick under 6 kallas för ett trick vid pass eller tvångsnoli. För varje trick som du och din medspelare tar (eller i noll inte tar) får ni 10 poäng. är det du och din medspelare som lämnat slutbudet och ni inte går hem, så får motspelarna 20 i stället för 10 poäng per trick. Det par som i en spelomgång får mer än 30 poäng gör en Utgång och får extra poäng för detta. Det par som på det viset skaffar sig 30 poäng också en andra gång får extra poäng för andra utgång. Skulle ni nu bara få 10 poäng i en omgång, då noteras de 10 poängen som en början på Utgången. När ni kommer upp till 30 poäng, då får ni också extrapoängen för utgång, respektive andra utgång. Så här ser poängtabellen ut. varje trick = 10 poäng varje straff = 20 poäng Utgång = 10 poäng Andra Utgång = 20 poäng Lillslam (6 trick) = 10 poäng extra Storslam (7 trick) = 20 poäng extra Vem vinner? Ja, antingen sätter man upp en poänggräns till vilken det gäller att komma först. Eller så bestämmer man ett antal spelomgångar och ser vem som kommit högst sedan dessa spelats färdigt. Det finns också en möjlighet att spela om insatser, förstås.

Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3