Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Vändåtta

Antal spelare: 2-8

Antal kort: 52, är man fler än fyra bör man ha 2 kortlekar. Är man färre än sju spelare tar man bort alla tvåor, treor, fyror och femmor ur leken.

Given: En av spelarna delar ut sju kort till varje deltagare. De återstående korten får bilda talong på bordet. Det översta kortet i talongen vänds upp och läggs bredvid talongen för att bilda hög.

Det här går spelet ut på: Att bli av med sina kort så snabbt så möjligt eftersom den som har kort kvar får straffpoäng.

Spelregler: Den som börjar lägger ett kort på högen och detta kort ska ha samma valör eller färg som det kortet som redan ligger där. Om spelaren har fler kort i rätt valör får han lägga ut dem alla samtidigt . Har spelaren inget kort som passar måste han dra kort från talongen tills han får ett som passar eller tills han dragit tre kort. Då går spelet vidare till nästa spelare. När talongen tar slut vänder man på den men låter det kort som låg överst ligga kvar.

Specialkort: Ess och åttor är specialkort. När ett ess läggs på högen måste de andra spelarna dra ett kort från talongen. sedan fortsätter samma spelare spelet. åttorna kan gå för vilket kort som. Den spelare som lägger en åtta bestämmer också vilken färg och valör han vill att den ska gälla för.

Poängräkning:  Kort kvar på handen ger straffpoäng enligt följande. åttor - 25 poäng, ess - 15 poäng, tior - 10 poäng, klädda kort - 10 poäng och övriga kort - 5 poäng.  När en spelare kommer upp till 100 poäng åker han ut. Vinnaren blir den sista som har färre en 100 poäng.

Variant: Man får ej lägga åtta på åtta, åtta på ess eller ess på åtta. Ess på ess är däremot tillåtet. 


Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3