Kortspel och Kortlekar
Poker
Startsida  
Auktion Auktion
Baccarat Baccarat
Belote Belote
Beredskap Beredskap
Bezique Bezique
Bismarck Bismarck
Bismarck Black Jack
Bluffstopp Bluffstopp
Capot Capot
Cribbage Cribbage
Dam Dam
Ecarté Ecarté
FEmhundra Femhundra
Gris Gris
Gurka Gurka
Hej knekt Hej knekt
Hjärter Hjärter
Jamaica Jamaica
Knekt Knekt
Komet Komet
Mas Mas
Michigan Michigan
Piquet Piquet
Poker Poker
Priffe Priffe
Rödskägg Rödskägg
Samba Samba
Stopp Stopp
Svälta Räv Svälta Räv
Trumf Trumf
Texas hold'em Texas hold'em
Vändåtta Vändåtta
Whist Whist

Bingo

Antal spelar: 2-5 eller fler

Antal kort: 104 (2 st standardkortlekar)

Given: Vid spelets början tilldelas varje spelare fem kort vardera från den ena kortleken. Korten delas ut öppet så att alla kan se varandras kort. De fem kort man har på handen motsvarar bingobrickan med dess siffror i traditionell bingo.

Kortens värde: Kortens värde har ingen betydelse i detta spel.

Det här går spelet ut på: Kortspelet bingo påminner en hel del om den traditionella bingon. Precis som i bingo med brickor och bollar, har detta spel en utropare som ropar ut de kort som kan ge bingo. Istället för att markera på en bingobricka, vänder man ner de kort man har på handen som har ropats ut. Den som först fått sina fem kort utropade har fått bingo och därmed vunnit spelet.

Spelregler: Vid spel med två kortlekar lämpar sig detta spel bäst för mellan två och fem personer men man kan också vara fler deltagare än så. Givaren delar från den ena kortleken ut fem kort per spelare och dessa kort ska vändas uppåt, så alla deltagare kan se varandras kort. Den person som är utsedd att vara utropare drar ett kort i taget från den andra kortleken och ropar ut dess färg och valör. Den spelare som har just det kortet bland sina fem kort, vänder då ner detta kort för att markera att detta kort har dragits. När en spelare har fått alla sina fem kort utropade, utropar denne sig till segrare genom att ropa "bingo"!

Varianter av detta spel Bingo är ett utmärkt kortspel för dig som gillar att spela bingo och vill testa en lite annorlunda form av bingospel. Det finns också flera varianter av detta kortspel, där det ursprungliga spelet på något sätt har modifierats. Förändringarna kan till exempel röra antalet spelare, antalet kort på handen, eller att ett jackpottelement lagts till.

Bingo utan färger I grundutförandet av kortspelet bingo har varje spelare fem kort på hand, precis som i poker. I den färglösa varianten av bingo bortser man från kortens färger. En åtta är alltså en åtta, oavsett om utroparen drar klöver, ruter, spader eller hjärter åtta. Det betyder att en och samma spelare kan i detta spel få fler än ett kort utropat på samma gång, och ska då vända ner alla kort av den utropade valören. Detta gör också att två spelare samtidigt kan få bingo och segern kan då antingen delas eller gå till den som först utropar sig som segrare, genom att ropa "bingo!".

Bingo med 13 kort En variant på spelet kallas 13-kortsbingo, där varje spelare, precis som namnet antyder, liksom i whist tilldelas 13 kort istället för fem. Detta åstadkoms genom att man använder ytterligare kortlekar vid given och denna variant tillåter också ett större antal spelare. Förutom antalet kort skiljer sig inte 13-kortsbingo från det vanliga bingospelet, utan vinnaren är den som först får sina 13 kort utropade.

Bingo med jackpott En annan variant kallas 66-bingo eller high-low- bingo. I detta spel tilldelas varje spelare sex kort ur två ihopblandade¬†kortlekar. Spelarna har också sex stycken gemensamma kort. Innan de¬†gemensamma korten vänds upp (först två, därefter ytterligare två och slutligen de två sista), hålls en vadslagning där spelarna kastar eventuella kort som matchar valören hos de gemensamma kort som visas. Den spelare som kastar alla sina fem kort, ropar "bingo!" och vinner hela potten. Om ingen har fått bingo, delas potten mellan spelaren med den högsta handen och spelaren med den lägsta handen, där klädda kort räknas som 10 och ess som antingen 1 eller 11. Denna variant kan också spelas med en kortlek a 52 kort, där spelarna har fem kort vardera och fem gemensamma kort. Essen är då värda 1, 11 eller 15 och de klädda korten 10 alternativt 11 (knekt), 12 (drottning) eller 13 (kung). Man kan också komma överens om den högsta eller lägsta handen ska vinna, förutsatt att ingen lyckas kasta sina fem kort och ropa "bingo!".

Brittisk bingo med jackpott En brittisk variant av bingo, som spelas med två standardkortlekar utan jokrar, har upp till fyra spelare och tar ingen hänsyn till kortens färg. Innan varje giv, lägger vardera spelare en insats till huvudpotten och två insatser till jackpotten. De båda kortlekarna blandas samman och spelarna tilldelas sex kort var samt 12 kort i jackpotthögen. Vid varje runda av given tilldelas spelarna ett kort vardera och två kort i jackpotthögen. Liksom i övriga varianter av bingo med jackpott, vinner den spelare som kastar alla sina kort. Vinnaren kammar hem såväl huvudpotten som jackpotten. Om den gemensamma jackpotthögen av kort har tagit slut och ingen fortfarande har vunnit, fortsätter givaren att vända upp kort från den ej använda delen av kortleken och ropa ut dessa. även här får spelarna kasta kort som har samma valör som de kort givaren vänder ropar ut. Den som kastar sina kort i det här skedet ropar "bingo!" men vinner bara huvudpotten. Jackpotten rullar vidare till nästa runda och kommer således att öka.Partners

Hitta Allt Startsida
Roliga Filmer
Roliga Annonser
Mediafel
Mobilspel
Java Konsult
Kortlänkar - Länkvänner 1 | 2 | 3